top of page

Vi planerar och bygger trygga och miljövänliga LSS hem. Vi är ett konsultföretag som leder, styr och projekterar. BED-hus erbjuder helhetslösningar.

 

Vi bygger LSS-hem för privat näringsliv och offentlig verksamhet. 

Vi vill skapa trygga och trivsamma LSS- hus som känns som ett hem för boende. I våra hus skapar vi en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö för personalen. 

Vi skapar trygghet och livskvalitet. Vi bygger bort institution och skapar hem.

Våra hus är funktionella och driftseffektiva. Husen anpassade efter målgruppens behov och verksamhetens behov.

 

Vi följer olika rekommendationer från Boverket och forskningen vid etablering av våra hus. Vi använder oss av beprövade metoder och våra erfaranheter i branschen.

bottom of page